Urszula Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -ov-, Gdańsk 1976

Edward Breza

Poradnik Językowy 3/1977 s. 122-126
Dział: Recenzje