Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka w okresie od 17.III.1973 do 23.X.1976 (od II do III Walnego Zgromadzenia Delegatów)

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 3/1977 s. 127-130
Dział: Sprawozdania