Dwie kwestie graficzne: nadużywanie wersalików w tekstach i pisownia nazwy „człowieka śniegu”

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 3/1977 s. 131-134
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia