O derywacji prefiksalno-wymiennej w słowotwórczych gniazdach rzeczowników i przymiotników

Michał Wiśnicki

Poradnik Językowy 10/2006 s. 126-133
Dział: Artykuły i rozprawy