Struktura syntaktyczno-semantyczna rzeczowników utworzonych od wyrażeń przyimkowych

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 4/1977 s. 141-152
Dział: Artykuły