Teresa Ampel, Wypowiedzenia okolicznikowe profrazowe we współczesnym języku polskim, Rzeszów 1975

Barbara Kryżan-Stanojević

Poradnik Językowy 4/1977 s. 183-185
Dział: Recenzje