Oboczność o : a w czasownikach polskich

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1977 s. 186-188
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów