Byśmy mogli iść do Pana razem. Piosenka pielgrzymkowa – wzorzec gatunkowy w aspekcie pragmatycznym,kognitywnym i stylistycznym

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Poradnik Językowy 10/2006 s. 134-141
Dział: Artykuły i rozprawy