Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1976

Władysław Kupiszewski, Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 5/1977 s. 219-237
Dział: Bibliografia