Kładka

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1977 s. 238-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kładka