Ogólnosłowiański atlas językowy

Jan Basara

Poradnik Językowy 6/1977 s. 247-252
Dział: Artykuły