O niektórych kolorystycznych wyrażeniach porównawczych

Irena Grabowiecka

Poradnik Językowy 6/1977 s. 276-282
Dział: Artykuły