Krystyna Kallas, Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Warszawa-Poznań 1974

Teresa Laskowska

Poradnik Językowy 6/1977 s. 283-285
Dział: Recenzje