Jerzy Brzeziński, Język Franciszka Dionizego Kniaźnina, Zielona Góra 1975

Krystyna Kwaśniewska-Mżyk

Poradnik Językowy 6/1977 s. 285-287
Dział: Recenzje