Szansonada

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 6/1977 s. 288-290
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
szansonada