Uwagi o dialektyzacji w „Konopielce” Edwarda Redlińskiego

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1977 s. 293-304
Dział: Artykuły