Z zagadnień frazeologii porównawczej. Konstrukcje zleksykalizowane funkcjonujące obocznie do połączeń luźnych w języku polskim i węgierskim

Károly Morvay

Poradnik Językowy 7/1977 s. 311-318
Dział: Artykuły