Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ), opracował i przygotował do druku Mieczysław Karaś, Kraków 1975

Janusz Rieger

Poradnik Językowy 7/1977 s. 327-328
Dział: Recenzje