Pierwszy Maja

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1977 s. 332-334
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
Pierwszy Maja