O możliwości rekonstrukcji dawnego krajobrazu, flory i fauny na podstawie toponimii

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 8/1977 s. 337-344
Dział: Artykuły