Pochodzenie nazwy miejscowej Kramsk

Piotr Bąk

Poradnik Językowy 8/1977 s. 351-359
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
Kramsk