Synteza teorii języka ogólnego (literackiego). Alois Jedlicka, Spisovny jazyk v soucasne komunikaci. Praha 1974, Universita Karlova, s. 227

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 8/1977 s. 360-365
Dział: Recenzje