Bogusław Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII-XIII w.), Kraków 1975

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 8/1977 s. 365-371
Dział: Recenzje