Kontrola — kontrol

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 8/1977 s. 372-374
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kontrol/kontrola