Tadeusz Malec, Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim, Wrocław 1976

Feliks Czyżewski

Poradnik Językowy 9/1977 s. 411-414
Dział: Recenzje