Hanna Jadacka, Termin techniczny — pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 1976

Anna Starzec

Poradnik Językowy 9/1977 s. 414-419
Dział: Recenzje