Nazwiska żeńskie utworzone od męskich nazwisk przymiotnikowych

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9/1977 s. 421-423
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów