Podły i jego innojęzyczne nawiązania (z badań nad słownictwem słowiańskim)

Stanisław Kochman

Poradnik Językowy 10/1977 s. 425-432
Dział: Artykuły