Sposoby adaptacji formalnej włoskich zapożyczeń leksykalnych w języku polskim

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 10/1977 s. 443-451
Dział: Artykuły