Zdanie konotowane i jego odpowiedniki semantyczne w nauczaniu cudzoziemców

Barbara Klebanowska

Poradnik Językowy 10/1977 s. 452-459
Dział: Język polski za granicą