Prace nad Ogólnokarpackim Atlasem Dialektologicznym (OKAD)

Halina Miecznikowska

Poradnik Językowy 10/1977 s. 460-462
Dział: Sprawozdania