Konferencja Aktualne rozczłonkowanie wypowiedzenia na materiale języka bułgarskiego i czeskiego, Sofia 9—11 XI 1976

M. [Małgorzata] Korytkowska, V. [Violetta] Koseska-Toszewa, R. [Roman] Laskowski

Poradnik Językowy 10/1977 s. 462-466
Dział: Sprawozdania