Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w Polskim Języku Migowym: gramatyka twarzy

Piotr Tomaszewski, Paweł Rosik

Poradnik Językowy 1/2007 s. 33-49
Dział: Artykuły i rozprawy