Partykuła nie w zdaniach pytających

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 10/1977 s. 467-469
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów