Nauczanie przedmiotów ojczystych w polskich szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii

Maria Cukierska, Tadeusz Radzik

Poradnik Językowy 1/1983 s. 50-58
Dział: Język polski za granicą