Uwagi o możliwościach wykorzystania gramatyki generatywno-transformacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 1/1983 s. 58-68
Dział: Język polski za granicą