Własności języków naturalnych w świetle teorii informacji

Ewa Miklaszewska

Poradnik Językowy 1/1984 s. 6-14
Dział: Artykuły