Sprawozdanie z konferencji: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Poradnik Językowy 1/2007 s. 50-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki