Nauka o języku polskim w szkole średniej w latach 1830-1872

Bronisława Kulka

Poradnik Językowy 1/1984 s. 34-46
Dział: Język polski w szkole