Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych, pod red. Salomei Szlifersztejn, Wrocław 1981

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 1/1984 s. 47-48
Dział: Recenzje