O funkcjach społecznych, charakterystyce komunikacyjnej i charakterze językowym masowego przekazu (zwłaszcza tzw. mówionej publicystyki)

Alena Macurová

Poradnik Językowy 2/1984 s. 79-83
Dział: Artykuły