Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005

Magdalina Mitrewa

Poradnik Językowy 1/2007 s. 59-65
Dział: Recenzje