O rozwoju przymiotników słowiańskich

Jan Petr

Poradnik Językowy 2/1984 s. 106-110
Dział: Artykuły