Klasy nazwowe (części mowy)

Cezar Piernikarski

Poradnik Językowy 2/1984 s. 111-118
Dział: Artykuły