Współczesne zmiany we fleksji polskich i czeskich rzeczowników męskich

Teresa Piotrowska-Małek

Poradnik Językowy 2/1984 s. 119-124
Dział: Artykuły