Problemy morfologiczne i składniowe grupy rzeczowników męskoosobowych typu sługa w jezykach słowiańskich

Hanna Orzechowska

Poradnik Językowy 2/1984 s. 125-131
Dział: Artykuły