Informacja gramatyczna w słowniku jednojęzycznym

Zygmunt Saloni, Marek Świdziński

Poradnik Językowy 2/1984 s. 132-135
Dział: Artykuły