Informacja gramatyczna w Podręcznym słowniku czesko-polskim

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 2/1984 s. 136-142
Dział: Artykuły