Zmienność znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. I. Zwężenia zakresu znaczeniowego jednostek leksykalnych

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 3/1984 s. 154-164
Dział: Artykuły