Tydzień Kultury Języka w 1981 roku

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 3/1984 s. 205-207
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów